Alfresco

Alfresco เป็นระบบ enterprise content management (ECM) พัฒนาโดยทีมงานจาก Documentum ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้กว่า 20 ปี ด้วยความเชื่อว่า ECM แบบโบราณที่ใช้กันอยู่นั้นทั้งแพงและซับซ้อนเกินไป 20% ของ information ในองค์กรเป็น data ที่จัดการด้วยระบบ database และ enterprise application ต่างๆ ส่วนอีก 80% เป็น content (ข้อมูลที่ปราศจากโครงสร้าง) จะเห็นว่า content มีปริมาณมากกว่า data มาก จึงต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม

Alfresco product overview

Document Management ( DM )

จัดการไฟล์เอกสารใน Work Flow การทำงานปกติของ user

Share ( Collaboration )

จัดการไฟล์เอกสารของโครงการพร้อมเครื่องมือเพื่อทำงานร่วมกัน

Record Management ( RM )

จัดเก็บเอกสารสำคัญและรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามนโยบายหรือกฎหมาย

Web Content Management ( WCM )

จัดการเนื้อหาที่นำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์

Alfresco features and benefits

ใช้ง่าย ผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

สามารถดึงเวอร์ชันเก่าๆ กลับมาได้ โดยไม่ต้องตั้งชื่อไฟล์ตามเวอร์ชันแล้วมีหลายๆ ไฟล์สำหรับเอกสารเดียวกันจนไม่รู้ว่าล่าสุดเป็นไฟล์ไหน

admin สามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายว่าใครควรจะเห็นหรือแก้ไขข้อมูลได้แค่ไหน แม้ผู้ใช้ก็สามารถกำหนดสิทธิของไฟล์ของตัวเองเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ทำให้สามารถกำหนดการทำงานอัติโนมัติกับไฟล์ในแต่ละโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดาย เช่นเพื่อให้เป็นไปตาม policy

ใช้กำหนดเส้นทางเดินของไฟล์เอกสารในการทำงานของพนักงานแต่ละหน้าที่ เช่น คนหนึ่งเขียน แล้วส่งให้อีกคนหนึ่ง Review แล้วส่งให้อีกคนหนึ่ง Publish

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อความภาษาอังกฤษภายในเอกสารที่อยู่ในระบบ รวมทั้งสามารถค้นหาแบบซับซ้อนในลักษณะเดียวกับ Google ได้

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อความภาษาไทยภายในเอกสารที่อยู่ในระบบได้แบบเดียวกับภาษาอังกฤษ

จัดเก็บเอกสารแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมในระยะเวลาต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม policy หรือกฎหมาย

เพื่อให้ Alfresco ทำงานโดย authenticate ผู้ใช้จาก Active Directory หรือ Zimbra Directory