Google Apps for Work

Work more professionally

Google Apps for Work เป็นซอฟต์แวร์ในลักษณะบริการ (SaaS) ออนไลน์ผ่านเว็บเพื่อการสื่อสารประสานงานและจัดการเอกสารสำหรับองค์กรทุกขนาด ด้วย domain name ขององค์กรเอง บริการทั้งหมดทำงานอยู่บนเซิรฟเวอร์ cloud ของ Google ทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระในการดูแลรักษา ลดต้นทุนทางด้านไอที และมั่นใจได้ในความเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูล

Tools to get more done

Google apps features and benefits

ไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องมีค่าซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายคงที่ตามจำนวนผู้ใช้

เสถียร ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย ไม่ต้องดูแลเรื่องสำรองข้อมูล หรือ disaster recovery

พนักงานไม่ต้องใช้ฟรีอีเมลที่เป็น domain อย่าง hotmail.com, gmail.com แต่ใช้ domain ขององค์กรเอง

ผู้ใช้ทุกคนจะมีพื้นที่มากเกินพอโดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุนกับ storage ราคาแพง ไม่ต้องกังวลว่าฮาร์ดดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์จะเต็ม ไม่ต้องจำกัดพื้นที่ของพนักงาน

spam filter ที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาจำนวนมากไปกับการเลือกว่าเมลไหนเป็นเรื่องสำคัญ เมลไหนเป็นโฆษณา

สามารถย้าย email, contact และ calendar จากระบบเก่าเพื่อเริ่มต้นใช้ Google Apps ได้อย่างรวดเร็ว