G Suite

Work more professionally

G Suite เป็นซอฟต์แวร์ในลักษณะบริการ (SaaS) ออนไลน์ผ่านเว็บเพื่อการสื่อสารประสานงานและจัดการเอกสารสำหรับองค์กรทุกขนาด ด้วย domain name ขององค์กรเอง บริการทั้งหมดทำงานอยู่บนเซิรฟเวอร์ cloud ของ Google ทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระในการดูแลรักษา ลดต้นทุนทางด้านไอที และมั่นใจได้ในความเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูล

Tools to get more done

G Suite features and benefits

ไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องมีค่าซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายคงที่ตามจำนวนผู้ใช้

เสถียร ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย ไม่ต้องดูแลเรื่องสำรองข้อมูล หรือ disaster recovery

พนักงานไม่ต้องใช้ฟรีอีเมลที่เป็น domain อย่าง hotmail.com, gmail.com แต่ใช้ domain ขององค์กรเอง

ผู้ใช้ทุกคนจะมีพื้นที่มากเกินพอโดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุนกับ storage ราคาแพง ไม่ต้องกังวลว่าฮาร์ดดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์จะเต็ม ไม่ต้องจำกัดพื้นที่ของพนักงาน

spam filter ที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาจำนวนมากไปกับการเลือกว่าเมลไหนเป็นเรื่องสำคัญ เมลไหนเป็นโฆษณา

สามารถย้าย email, contact และ calendar จากระบบเก่าเพื่อเริ่มต้นใช้ Google Apps ได้อย่างรวดเร็ว