Osdev Training

Osdev ให้บริการด้านการอบรมกับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) ไปจนถึงลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (SME’s) รวมไปถึงการให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีในองค์กร ประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทําให้รับประกันได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุด

osdevtraining

หลักสูตรสําหรับงานออฟฟิศ

osdevtraining-01

หลักสูตรสําหรับ Google Apps

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม