How to : เพิ่มผู้ใช้งานบน G Suite

สำหรับการเพิ่มผู้ใช้งานบน G Suite นั้น จะต้อง Log In ด้วย user ที่มีสิทธิ์เป็น Admin ของโดเมนก่อน แล้วคลิกเลือกเมนู Setting จากนั้นเลือกเมนู Manage this domain

manageuser

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Admin Console

2018-10-08 10_17_06-Admin console

คลิกที่ไอคอนเมนู Users

2018-10-08 10_21_15-User List - Admin Console

ในหน้าต่าง Manage User จะมีไอคอนที่เป็นเครื่องหมาย + เอาเมาส์ไปวาง แล้วคลิกที่ Add new user

2018-10-08 10_22_45-User List - Admin Console

จากนั้นใส่รายละเอียด ชื่อ นามสกุล และชื่ออีเมลที่ต้องการ เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง เพื่อระบุรายละเอียดเพิ่มเติม

2018-10-08 10_23_23-User List - Admin Console

ในส่วนของรหัสผ่าน สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทดลองใช้งาน G Suite แนะนำว่าให้ปิดหัวข้อที่เขียนว่า Automatically generate a password ออก ตรงนี้จะเป็นการให้ระบบ Generate รหัสผ่านให้อัตโนมัติ ที่ให้ปิดไปเพราะสำหรับมือใหม่ อาจทำให้สับสน โดยหลังจากปิดหัวข้อนี้ จะขึ้นช่องให้เราระบุรหัสผ่านด้วยตนเอง

ให้ระบุรหัสผ่านสำหรับ Log In ให้กับอีเมลที่สร้างใหม่นี้ แล้วแนะนำว่าให้ เปิด การทำงานหน้าหัวข้อ Ask for a password change at the next sign-in ไว้ด้วย เพื่อให้หลังจาก Log In ครั้งแรกแล้ว ระบบจะให้ผู้ใช้สร้างรหัสใหม่ทันที ซึ่งจะช่วยเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

เพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ G Suite แล้วครับ

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *