การ share link ข้อมูลทั้งโฟลเดอร์บน Drive

วิธีการแชร์ข้อมูลบน Google Drive ให้กับบุคคลอื่นแบบทั้งโฟลเดอร์ ทำได้ดังนี้

ก่อนอื่นเปิดหน้าจอ Google Drive ขึ้นก่อน

sharelink

จากนั้นให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วเลือกเมนู Share ดังรูป

sharelink2

จากนั้นจะปรากฎหน้าจอเพื่อกำหนดรูปแบบการแชร์ข้อมูล ในหน้าต่างแรกนี้ให้กดปุ่ม Advanced เพื่อไปตั้งค่าเพิ่มเติม

sharelink3

ในหน้าข้อ Who has access ให้คลิกลิงค์ข้อความที่เขียนว่า Change… ดังรูปด้านบน

sharelink4

จากนั้นให้เลือกรูปแบบการแชร์เป็นหัวข้อ Anyone with the link ซึ่งหมายความว่า “ให้สิทธิ์กับใครก็ตามที่ได้ลิงค์นี้ไป” จากน้้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

sharelink5

จากนั้นให้เราคลิกขวาที่แถบลิงค์ด้านบนแล้วเลือก Copy ดังรูป จากนั้นก็นำลิงค์นี้ไปวางส่งอีเมล หรือส่งทางไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้รับกดคลิกที่ลิงค์ดังกล่าว แล้วก็จะสามารถเข้าถึงไฟล์เอกสาร ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์นี้ได้

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *