วิธีการจัดตำแหน่งชื่อส่วนราชการในเอกสารภายนอก

การสร้างเอกสารภายนอกภายใต้ความสามารถของ Smart Template นั้น จะดึงเอาข้อมูลผู้ใช้งานที่บันทึกไว้ขึ้นมาแสดงผลให้อัตโนมัติ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ชื่อส่วนราชการของผู้ใช้งานแต่ละคนนั้น มีความยาวตัวอักษรไม่เท่ากัน และการนำมาแสดงผลของชื่อหน่วยงานบางหน่วยงาน ก็จำเป็นต้องมีการจัดตำแหน่งใหม่ เพื่อความสวยงาม

2017-08-11 16_17_26-Untitled 2 - LibreOffice Writer

จากรูปตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าชื่อหน่วยงานมีความยาวเกิน 1 บรรทัดมานิดหน่อย ซึ่งดูๆ ไปแล้วการที่ชื่อหน่วยงานแสดงผลแบบนี้ ดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไร จึงต้องการให้ชื่อหน่วยงาน ขึ้นไปอยู่บรรทัดเดียวกัน

แต่รูปแบบ และระยะของเอกสารนี้ มีการกำหนดตามระเบียบงานเอกสารราชการไว้เรียบร้อยแล้ว การขยับตำแหน่งของข้อความ จะทำให้ผิดจากข้อกำหนด

วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการทำลักษณะนี้คือ การบีบช่องไฟตัวอักษรให้แคบลง ซึ่งจะไม่มีผลต่อระยะเยื้อง/ระยะห่างที่มีการกำหนดไว้ในระเบียบแต่อย่างใด

วิธีการที่จะบีบช่องไฟตัวอักษร ทำได้โดยให้คลุมข้อความที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวา เลือกหัวข้อ Character

2017-08-11 16_29_12-Untitled 2 - LibreOffice Writer

ในหน้าต่าง Character ให้เลือกที่แท็บ Position

2017-08-11 16_30_34-Character

กำหนดค่าในส่วนของ Spacing โดยกรณีที่ต้องการบีบช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้แคบลง ให้ใส่ตัวเลขติดลบ โดยค่อยๆ ปรับระยะแล้วกด OK เพื่อดูผลลัพธ์ จากตัวอย่างผมปรับระยะให้อยู่ที่ -0.2pt แล้วกดปุ่ม OK เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

2017-08-11 16_32_24-Untitled 2 - LibreOffice Writer

จากตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าสวยงามพอดี แต่หากท่านใดลองปรับแล้ว พบว่าข้อความยังคงตกลงมาอยู่ ยังไม่สวยงาม สามารถเข้าไปปรับระยะใหม่ โดยแนะนำว่าให้ค่อยๆ ปรับทีละนิด แล้วดูผลลัพธ์ และการปรับลดช่องไฟระหว่างตัวอักษรนี้ ไม่ควรปรับจนกระทั่งตัวอักษรทับซ้อนกัน เพราะจะทำให้ข้อความไม่สวยงาม และอ่านยากครับ

ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับ หากติดปัญหาอย่างไร สอบถามเข้ามากันได้นะครับ

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *