การเปลี่ยนหน่วยวัดบน LibreOffice

ปกติถ้าเราดาวน์โหลด LibreOffice มาติดตั้งบนเครื่อง การตั้งค่าของ LibreOffice จะถูกกำหนดเป็นรูปแบบของฝั่งยุโรป หรืออเมริกา ซึ่งรูปแบบกระดาษ และหน่วยวัดจะเป็นมาตรฐานที่ใช้กันในประเทศเหล่านั้น เช่นรูปแบบกระดาษเป็น Letter หรือหน่วยวัดถูกกำหนดเป็น นิ้ว แทนที่จะเป็นเซนติเมตร อย่างที่เราคุ้นเคยกัน

Architect holding a ruler for measuring. closeup, selective focus
credit : Designed by Valeria_Aksakova / Freepik

หากเราไม่คุ้นเคยกับการใช้งานหน่วยวัดบนไม้บรรทัดเป็นนิ้ว เราสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดบนโปรแกรม LibreOffice เป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยได้ โดยเริ่มจากโปรแกรม LibreOffice Writer ก่อนนะครับ

เปิดโปรแกรม LibreOffice Writer ขึ้นมา แล้วไปที่เมนู Tools > Options จากนั้นในหน้าต่าง Options ทางด้านซ้ายของ dialog เลือก LibreOffice Writer > General

2017-08-08 14_05_03-Options - LibreOffice Writer - General

ทางด้านขวาของ dialog ในส่วนของ measurement unit เลือกหน่วยวัดที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK

ต่อมาดูการตั้งค่าบน LibreOffice Calc บ้างนะครับ เปิดโปรแกรม LibreOffice Calc แล้วเลือกเมนู Tools > Options ในหน้าต่าง Options ทางด้านซ้ายของ dialog เลือกหัวข้อ LibreOffice Calc > General

2017-08-08 14_08_21-Options - LibreOffice Calc - General

ทางด้านขวาของ dialog ในส่วนของ measurement unit ให้เลือกหน่วยวัดตามที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK

สุดท้ายมาดูการตั้งค่าหน่วยวัดบน LibreOffice Impress บ้างนะครับ หลังจากเปิดโปรแกรม LibreOffice Impress แล้วให้ไปที่เมนู Tools > Options เช่นเดียวกัน ในหน้าต่าง Options ทางด้านซ้ายของ dialog เลือก LibreOffice Impress > General

2017-08-08 14_11_00-Options - LibreOffice Impress - General

ทางด้านขวาของ dialog ในส่วนของ unit of measurement ให้เลือกหน่วยวัดที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

ถึงแม้ว่าการตั้งค่าหน่วยวัดนี้ จะถูกแยกไปในแต่ละโปรแกรม เราไม่สามารถตั้งค่าเพียงที่เดียวได้ แต่วิธีการตั้งค่าในแต่ละโปรแกรมในชุดของ LibreOffice มีวิธีที่ไม่ต่างกัน และทำเพียงครั้งเดียวหลังการติดตั้งเท่านั้น

 

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *