แจ้งอัปเดท!! Extension GovernmentLetter v. 1.0.3

แจ้งการอัปเดท Extension สำหรับ Smart Template อีกตัวหนึ่ง ชื่อว่า GovernmentLetter โดยในเวอร์ชัน 1.0.3 นี้ มีการปรับปรุงรายละเอียดฟีเจอร์อยู่ 2 ส่วน คือฟีเจอร์สำหรับการทำสำเนาเอกสาร (แบบประทับตรา) และฟีเจอร์สำหรับการจัดตำแหน่งคำลงท้าย (สำหรับข้าราชการทหาร และตำรวจ)

ฟีเจอร์สำหรับการทำสำเนาเอกสาร (แบบประทับตรา) แต่เดิมเวลาสั่งทำสำเนาเอกสารราชการแบบประทับตราบน Smart Template โปรแกรมจะประทับตราสำหรับให้ลงนามผู้ร่าง, พิมพ์, ทาน, ตรวจ เอกสาร ไว้ท้ายสำเนาในแต่ละฉบับ โดยการประทับตราในเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะประทับเป็นรูปภาพ ข้อความเหล่านั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้

แต่ฟีเจอร์ที่ปรับปรุงในเวอร์ชัน 1.0.3 นี้ จะเปลี่ยนไปเป็นกล่องข้อความ และผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในกล่องนี้ได้ โดยการคลิกในกล่องข้อความดังกล่าว แล้วลบ หรือพิมพ์ข้อความได้ทันที

2017-07-19 13_01_39-2017-07-19 12_59_14-Untitled 3 - LibreOffice Writer.png ‎- Photos

อีกฟีเจอร์หนึ่งคือ การจัดตำแหน่งคำลงท้ายบนเอกสารราชการ สำหรับข้าราชการทหาร และตำรวจ โดยแต่เดิมการจัดตำแหน่งคำลงท้ายของเทมเพลตข้าราชการทหารและตำรวจนั้น จะจัดตำแหน่งของชื่อผู้ลงนาม ให้กึ่งกลางกับคำลงท้าย เช่นเดียวกับเทมเพลตของข้าราชการพลเรือน แต่ความแตกต่างของเอกสารของข้าราชการพลเรือน กับข้าราชการทหารและตำรวจคือ ยศ (คำนำหน้า)

เทมเพลตของข้าราชการพลเรือน จะใช้คำนำหน้าวางไว้หน้าชื่อผู้ลงนาม ตามรูปตัวอย่าง

2017-07-19 13_13_00-Untitled 4 - LibreOffice Writer

แต่สำหรับเทมเพลตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ คำนำหน้าจะเป็นยศ และตำแหน่งจะวางไว้ด้านหน้าลายเซ็น แทนที่จะวางไว้หน้าชื่อผู้ลงนาม ดูได้จากรูปตัวอย่าง

image (1)

ซึ่งการจัดตำแหน่งคำลงท้ายสำหรับเอกสารของข้าราชการทหารและตำรวจ ในรูปแบบเดิม จะเป็นการจัดตำแหน่งของชื่อ และตำแหน่งผู้ลงนาม ให้กึ่งกลางกับคำลงท้าย โดยไม่สนใจชื่อยศ ซึ่งชื่อยศจะถูกระบุตำแหน่งให้อยู่ด้านซ้ายของกึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ ถึงแม้ว่าชื่อผู้ลงนามจะถูกจัดตำแหน่งไปอยู่ส่วนใดก็ตาม ชื่อยศก็ยังคงอยู่ ณ ตำแหน่งเดิม

ซึ่งกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานเทมเพลตฉบับนี้ได้ทักท้วงว่า เมื่อนำไปใช้งานจริงแล้ว พบว่ารูปแบบไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อความชื่อยศในเอกสาร มักจะไปทับซ้อนกับชื่อผู้ลงนาม หรือบางครั้งมีระยะห่างกันมาก จึงเสนอให้มีการปรับตำแหน่งชื่อยศ ให้อยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายของวงเล็บ หน้าชื่อผู้ลงนาม เพื่อให้เอกสารมีความสวยงาม และสอดคล้องกับการใช้งานจริง ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

2017-07-19 13_24_57-Untitled 5 - LibreOffice Writer

เพื่อนๆ สามารถอัปเดทฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ผ่านทาง Extension Manager ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีอัปเดท Extension สามารถศึกษาได้จากบทความ วีธีอัปเดท Extension ได้เลยครับ

และสำหรับเพื่อนๆ ที่ลองใช้งานแล้วพบปัญหา รบกวนแจ้งปัญหาเข้ามาเพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *