โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ Free Online Service ครั้งที่ 2

หลังจากโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ Free Online Service ครั้งที่ 1 ได้จบลงไป ทางผู้ดูแลโครงการก็ได้มีการจัดทำโครงการต่อเนื่อง โดยครั้งที่ 2 นี้จะเริ่มอบรมกันในช่วงเดือนพฤษภาคม จนถึงมิถุนายนครับ

รายละเอียดหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ 1 โดยเราได้ตัดบางหลักสูตรออก และเพิ่มหลักสูตรที่น่าสนใจเข้าไปแทน โดยครั้งนี้เราจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเลือกอบรมได้ท่านละ 3 หลักสูตร จากทั้งหมด 8 หลักสูคร โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร พร้อมรายละเอียดวันที่ฝึกอบรม จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ
https://goo.gl/hZ9NE8

สำหรับการอบรมในครั้งที่ 2 นี้ ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ให้สิทธิ์กับผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับการทดสอบสมรรถนะความสามารถทางด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 1 ซึ่งปกติจะมีค่าธรรมเนียมในการสอบท่านละ 1,000 บาท แต่ผู้เข้าอบรมในโครงการนี้ จะได้เข้าร่วมการทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งถ้าท่านสามารถทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากทางสถาบันคุณวิฒิวิชาชีพ ซึ่งใบประกาศฯ นี้ทางสถาบันได้แจ้งว่า จะสามารถนำไปใช้เป็น เอกสารประกอบการในการประเมินผลการเลื่อนระดับของหน่วยราชการได้ในอนาคตอีกด้วย

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ทางเว็บไซต์ http://register.osdev.co.th/ และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ http://register.osdev.co.th/result/

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

โดยหลังจากการลงทะเบียนจะมีจดหมายส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการลงทะเบียน โปรดตรวจสอบในถังขยะ, Junk mailbox หรือ Spam mailbox ของท่านก่อน หรือรอสักครู่สำหรับการทำงานของระบบอัตโนมัติ

แต่หากยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเกินกว่า 30 นาที กรุณาแจ้งชื่อ อีเมล พร้อมหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยส่งอีเมลมาที่ support@osdev.co.th เพื่อให้ทางเรายืนยันการลงทะเบียนจากระบบโดยตรงแทนครับ

สถานที่อบรม : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แผนที่ Google Maps : แผนผังภายในอาคาร

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณทาทัต หรือคุณวิชชา ได้ที่หมายเลข 02 269 9889 หรือที่อีเมล support@osdev.co.th

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *