วิธีการ Export Contact ไปยัง Google Account อื่น

กรณีที่มีบัญชี Google มากกว่า 1 แล้วต้องการ Export Contact จากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง ทำได้โดยการ

2560-03-07 11_39_30-Contact Manager - tatat@osdev.co.th - Osdev Mail

Log In เข้าใช้งาน Google Mail ที่ต้องการย้าย Contact ออกมา แล้วเลือกเมนู Contact จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ Export (ในที่นี้ผมเลือกทุกรายการโดยการคลิกกล่อง Select All ที่อยู่ด้านบน)

2560-03-07 11_40_45-Contact Manager - tatat@osdev.co.th - Osdev Mail

จากนั้นไปที่เมนู More > Export…

2560-03-07 11_44_11-Contact Manager - tatat@osdev.co.th - Osdev Mail

กรณีที่ต้องการ Export ไปใช้งานกับ Google Account ให้เลือกรูปแบบที่ Export เป็น Google CSV format จะสะดวกที่สุด แล้วกดปุ่ม Export

หลังจากที่ได้ไฟล์ .csv ดาวน์โหลดลงมาในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้ไป Log In Google Mail ที่ต้องการนำ Contact เข้าไปเก็บ แล้วไปที่หน้า Contact เช่นเดียวกันกับรูปตัวอย่างแรกด้านบน

2560-03-07 11_45_41-Contact Manager - witcha@osdev.co.th - Osdev Mail

สำหรับขั้นตอน Import ให้เลือกเมนู More > Import…

2560-03-07 11_46_42-Contact Manager - witcha@osdev.co.th - Osdev Mail

จากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่ม Choose File แล้วเลือกไฟล์ .csv ที่ได้จากการ Export ในขั้นตอนก่อนหน้า จากนั้นกดปุ่ม Import ข้อมูล Contact เราก็จะเข้ามาเก็บใน Account นี้เรียบร้อยแล้วครับ

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *