แก้ปัญหา Connect Google Mail ผ่าน Outlook ไม่ได้

จากบทความก่อนนี้ ที่ผมพูดถึงวิธีการ connect Google Mail ด้วย Outlook ผ่าน IMAP protocol แล้วมี เพื่อนๆ บางคนบอกว่า ทำตามขั้นตอนแล้ว มันไม่ผ่าน โดยมี ERROR แจ้งแบบนี้

2985534ว่าแล้วก็เลยไปหาข้อมูล จึงได้พบคำตอบว่า มีการประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบความปลอดภัยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2014 เป็นต้นมา Google ได้เพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Google เกี่ยวกับสิทธิ์พื้นฐานในการตั้งค่าซิงค์บนแอพพลิเคชัน หรืออุปกรณ์อื่น

สำหรับมาตรการความปลอดภัยนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่หวังดี ลอบเข้ามาขโมยข้อมูล ผ่านช่องทางดังกล่าว ผู้ที่มีความประสงค์จะซิงค์ข้อมูลบนแอพพลิเคชัน หรืออุปกรณ์อื่นจะต้องยินยอม โดยการเปิดช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อดังกล่าว

วิธีการคือ ให้ไปที่หน้าจอการตั้งค่า Account ของเรา ที่อยู่มุมบนขวามือของหน้าจอ Google Mail ของเรา

2559-09-06 17_03_34-connect google apps with ms outlook through IMAP protocol - tatat.t@osdev.co.th

จากนั้นเลือกตรงหัวข้อ Sign-in & Security

2559-09-06 17_05_21-My Account

จากนั้นให้เลื่อนหน้าจอลงมาเรื่อยๆ จนเจอหัวข้อว่า Allow less secure apps โดยให้เลื่อนปุ่มด้านหลังจาก OFF เป็น ON

chap3-pic18

จากนั้นก็ให้ลอง Connect ผ่าน Outlook ใหม่อีกครั้ง จะพบว่าคราวนี้ สามารถ Connect ผ่านแล้วครับ

การเปิดเพื่อยอมรับให้เข้าถึง Google Account ผ่านทางแอพพลิเคชันอื่นๆ ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูล เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น โดยวิธีง่ายๆ อย่างหนึ่งคือการหมั่นเปลี่ยน Password บ่อยๆ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้มากนัก แต่ก็เป็นสิ่งง่ายๆ ที่เราทำได้ อย่างน้อยก็ดีกว่า ไม่ป้องกันอะไรเลยครับ

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *