[G Suite] แก้ไขชื่อบัญชีภายใต้โดเมน แต่ชื่อผู้ติดต่อไม่อัปเดต

ได้รับปัญหาแจ้งมาว่า เวลาส่งอีเมลหาบุคคลอื่นในองค์กร ทั้งๆ ที่บุคคลนั้นมีการเปลี่ยนชื่อไปแล้ว แต่ใน Gmail ยังขึ้นเป็นชื่อเดิมอยู่ กรณีนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อของระบบ ที่ซ้ำซ้อนกันระหว่าง Contact ส่วนตัว และ Contact ภายใต้โดเมนองค์กรRead More