การทำ Mail Fetcher ด้วย G Suite

โจทย์ที่ได้รับมาคือ ต้องการจะเอาข้อมูลในอีเมลบน G Suite account หนึ่ง ย้ายไปยัง mail account อื่น ที่อาจจะเป็น G Suite, Gmail ก็ได้ ซึ่งวิธีการที่ใช้มีได้หลายวิธี แต่วันนี้จะเอาวิธีการทำ mail fetcher มาแนะนำเพื่อจัดการกับโจทย์นี้กันครับ

ก่อนอื่นเริ่มจากอีเมลต้นทางของผม ซึ่งเป็น G Suite account เมื่อ Log In เข้าไปแล้ว ให้ไปเปิดการใช้งาน POP Protocol ก่อน โดยไปที่เมนู Setting

2018-03-19 16_15_12-Inbox (13) - fossupport@osdev.co.th - Osdev Mail

จากนั้นไปที่เมนู Forwarding and POP/IMAP

2018-03-19 16_16_14-Settings - fossupport@osdev.co.th - Osdev Mail

จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้เปลี่ยนไป Log In อีเมลปลายทาง ที่เราต้องการดึงข้อมูลจาก mail box ของ account นี้ไป ในที่นี้ผมจะทดสอบโดยการ Log In ด้วย Gmail account ของผมนะครับ

หลังจาก Log In เข้าไปเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู Setting เช่นกัน ในหน้า Setting เมนูด้านบนเลือกเมนูที่ชื่อว่า Accounts

2018-03-19 16_21_32-Settings - hmoovarn@gmail.com - Gmail

ในส่วนของ Check mail from other accounts : คลิกเลือก Add a mail account

2018-03-19 16_22_32-Gmail - Add a mail account

ขั้นตอนแรกระบุอีเมลต้นทาง แล้วคลิกปุ่ม Next >>

2018-03-19 16_23_16-Gmail - Add a mail account

จากนั้นเลือกรายการ Import emails from my other account (POP3) หมายถึง เราจะเลือก import ข้อมูลด้วย POP3 จากนั้นกดปุ่ม Next >>

2018-03-19 16_24_27-Gmail - Add a mail account

ในขั้นตอนนี้ ให้ระบุรายละเอียดของอีเมลต้นทาง โดยแต่ละช่องให้ระบุดังนี้

Username : ระบุ email address ของอีเมลต้นทาง
Password : รหัสผ่านของอีเมลต้นทาง
POP Server : pop.gmail.com
Port : 995

รายละเอียดที่เหลือให้ทำเครื่องหมายดังรูปตัวอย่างด้านบน ซึ่งมีใจความสำคัญหลักคือด้านความปลอดภัย และนำอีเมลที่ Import มาแยกออกมาต่างหาก ไม่ไปปนกับอีเมลใน inbox ของ account ปลายทางของเรา จากนั้นกดปุ่ม Add Account >>

2018-03-19 16_34_43-Gmail - Add a mail account

 

ในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะถามว่า เวลาเราจะส่งอีเมล เราต้องการส่งในของชื่ออีเมลต้นทาง ที่เรา Import มาไหม อันนี้แล้วแต่เลือกครับ (แต่ผมแนะนำว่าให้เลือก No ครับ) จากนั้นคลิก Next >>

2018-03-19 16_42_54-Settings - hmoovarn@gmail.com - Gmail

จากนั้นเมื่อกลับมาที่หน้า Setting เมนู Accounts and Import จะปรากฎอีเมลที่เราได้ตั้งค่าไว้ ขึ้นมา จากนั้นให้ลองไปตรวจสอบที่เมนูด้านซ้าย จะพบ Label เป็นชื่ออีเมลที่เราสั่ง Import เข้ามาโดยระบบจะค่อยๆ ดึงอีเมลใน mail box ของ account ดังกล่าว มาเก็บไว้ใน Label นี้

2018-03-19 16_45_33-