เปิดหลักสูตรฟรี ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications และประยุกต์ Free Online Service เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐ

นื่องด้วยบริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด (Osdev) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications และประยุกต์ Free Online Service เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานรัฐ ให้สามารถใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต และบริการบนอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แข่งขันในยุคดิจิทัลได้

Osdev จึงได้จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการนำเอา Free Online Service และเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส มานำเสนอ และแนะนำวิธีการใช้งานให้กับหน่วยงานภาครัฐ ได้รู้จัก และเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร โดยเจ้าหน้าที่สังกัดภายใต้หน่วยงานภาครัฐ สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยหลักสูตรที่เปิดรับลงทะเบียนในขณะนี้ มีอยู่ทั้งสิ้น 6 หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรแนะนำวิธีใช้งาน Smart Template เทมเพลตอัจฉริยะสำหรับเอกสารราชการ  รายละเอียด
หลักสูตรเรียนรู้การใช้งาน G Suite เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  รายละเอียด
หลักสูตรเรียนรู้การใช้งาน Google Drive และ Google Form  รายละเอียด
หลักสูตรเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการงาน (To-Do)  รายละเอียด
หลักสูตรสอนติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสาร Alfresco พร้อมสอนการใช้งานเบื้องต้น  รายละเอียด
หลักสูตรออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ง่ายๆ ด้วย WordPress  รายละเอียด

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยการคลิกลิงค์ ลงทะเบียน ครับ 

เปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่อบรม ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณวิชชา ได้ที่หมายเลข 02-269-9889 หรือที่อีเมล training@osdev.co.th